Sa tuig 1946, ang Barangay San Miguel, gitawag sa mga lumad ug “Bulukon” tungod sa sapa nga daghan ug mga bulak. Karon ang maong sapa gitawag jinni ug “Blocon River”. Niadtong panahona ang mga lumad nagkaingin para adunay kapaninguhaan sa ilang panginabuhi. Nagtanom sila ug humay nga gitawag kini ug “upland Rice”, pinangulohan kini ni Datu Bayawan. Sa maong tuig mao usab ang pagsulod sa mga Bisaya, nga ubos gihapon sa pagdumala ni Datu Bayawan.

Sa dihang namugna ang Munisipyo sa Bansalan, ubos sa pagdumala ni Mayor Ramon delos Cientos Sr. gimugna usab ang maong Barangay sa San Miguel, nga diin gikuha kini sa patron nga gibalaan sa mga katawhan ug gitawag kini nga Sr. San Miguel, diin si Silvestre, ang nagdala ning maong patrona.

Sa tuig 1954-1957 si Mr. Bacuerpo maoy unang natudlo isip nga usa ka Teniente sa maong Baryo. Apan wala siya makatapos sa iyang termino kay saw ala madugay gipulihan kini ni Silvestre Potestas, nga diin gitawag kini ug Teniente del Baryo, ug giila siya nga maayong leader sa maong dapit. Dinhi nagpatukod sila ug kapilya, u gang maong patron niini ginganlan ug “Sr. San Miguel”. Busa dinhi namugna ug natawo ang Barangay San Miguel.


BARANGAY OFFICIALS


Punong Barangay:
Prociciro P. Custas

Contact Number:

Kagawad:

  1. Kag. Benedicto V. Butuya
  2. Kag. Celso C. Banlasan
  3. Kag. Danilo B. Qustos
  4. Kag. Juanita T. Tormis
  5. Kag. Merla H. Razanoble
  6. Rolando E. Sildora

SK President: Carmen T. Razonable
Secretary: Liezel P. Cueru
Treasurer: Joy E. Sildora