Ang Brgy. San Isidro Makita sa tiilan sa bungtod. Adunay sapa nga gihinganlan ug Kialeg creek nga nagtunga sa Brgy. San Isidro ug nagsumpay sa Balatukan River.      

Kaniadto ang Brgy. San Isidro gihingan ug Cogon tungod ka yang mga sagbot puros Cogon ug puros kalasangan ang palibut, daghan kaau ang mga dagkong kahoy, sama sa lawaan, tugas, apitong ug uban pa.          

Ang sagbot nga Cogon maoy gigamit sa mga nitibo nga atop sa ilang pinuy-an ug pinuy-anan sa mga ihalas, manok ihalas, binaw ug uban pa. Ang nagpangalan sa San Isidro kaniadto ug Cogon mao ang mga nitibo.              

Ug ang namuyo kaniadto sa San Isidro kasagaran B’laan ug adunay mga nasagol nga Ilocano, Bisaya pero gamay ra.

Sa wala pay gira si Mr. Juanito Paco usa ka surveyor nagsurvey sa area nga nagdala sa Cadastral Survey na 275 Sta. Cruz. Iyang gi survey ang area ug gilote-lote ug gipanghatagsa nga tawo nga gusto manag-iya ug yuta. Kada usa kanila nag-angkon ug lote nga may gidak-on nga 10 ka hectarya.            

Kaniadto ang yuta sa San Isidro tambok kayo wala pa nagkinahanglan ug abono. Kay ang dahon sa mga kakahoyan maoy naghatag ug katambok sa yuta.    

Sa tuig 1950 adunay tawo nga niaboy sa San Isidro nga si Mr. Paco Esperanza taga Kapatagan Lanao. Ang San Isidro gitawag ug Upper Kialeg sakop sa Bansalan. Kay ang Kialeg kaniadto sakop pa mn sa Bansalan.


BARANGAY OFFICIALS


Punong Barangay:
Darwin Nasilla

Contact Number:
0967 540 1569

Kagawad:

  1. Hon. Sicia J. Diamo
  2. Hon. Feliciano B. Cabaral
  3. Hon. Ernesto J. Aninon
  4. Hon. Rinasio C. Razon, J
  5. Hon. Rubin Z. Mataunas
  6. Hon. Noemi Fe B. Gamitano
  7. Hon. Subas B. Cabanal

SK President: Aldrin Q. Resela
Secretary: Diana Ross Gamitano
Treasurer: Hazel N. Lanticse