Niadtong unang panahon saw ala pay langyaw nga mitonob sa atong nasud, aduna nay gisubay nga kultura ang kara-ang tawo nga diin ang mga dapit gidumalaan ug inilang tawo nga gitawag ug DATU kansang gahum gitamod sa mga lumulupyo. Niadtong panahona ang mga lumad nagsinulangay pa nga gitawag ug PANGAYAW ug pagbanhig kon adunay molangyaw sa laing dapit. Mao kini ang nasunod nila gikan sa ilang katigulangan. Gani ang mga babaye maoy magdala sa ilang mga kargamento kon sila moadto sa laing lugar. Ang mga lalake, ang dala mao ang bangkaw, sundang ug pana aron sa kanunay andam kon pananglit adunay mobanhig sa ilang agi-anan. Wala silay calendaryo niadtong panahona, ang ilang timailhan, mao lamang ang pagtan-aw sa dagan sa bulan ug pagtan-aw sa pagsubang sa bitoon ug mahibaloan na nila kon pila na ka bulan ug tuig. Huni sa kalanggaman abg ilang tilimad-on kon angay na ba silang mananum o mamugas.

Kining maong dapit kanhi, gipuy-an na ug mga DATU sama nila ni Datu Bulohan, Uliman, Otik, Ekdang, Ilid ug Apo Asin. Nanglabay ang mga katuigan nag-anam usab pagka-hanaw ang maong DATU.

Tuig 1920 adunay usa ka Datu nga mitungha, nga milangyaw nganhi gikan sa KADAPAWAN nga si Datu Yeying Bagobo nga naka-asawa ug lumad nga taga dinhi nga si ODOK GOYO nga taga sityo PANANAG.

Milabay ang mga katuigan si DATU YEYING mao ang lumad nga nanimuyo ning dapita ug sa ibabaw nga dapit o bahin si DATU DAYAMO sa maong panahon wala na ang pag away-away kay nag-anam na ug kawala ang karaan nga tradisyon. Kining maong mga Datu mao na ang nagtikad ning maong lugar. Dinhi niini hipalgan nila ang napulo ka tubod nga maoy gigikanan sa ngalan nga KANAPOLO.

Tuig 1925 ubos sa kilid sa nagbuntaug nga bukid nga puno sa dagkung kakahuyan, diin Makita usab sa mga kasangahan ang nagkalainlaing kabulakan nga silbing tanaman sa mga kalanggaman diin makita usab ang hara sa kabulakan nga mao ang WALING WALING sa tiilan niining paraiso sa kalanggaman makita ang napulo ka tubod nga gingalan ug:

 1. GARUK – dago-ok sa atong pinulongan kay nagdago-ok man
  ang tubod.
 2. TALI-ID – da-at, matang sa sagbot nga naglibot sa maong
  Tubod.
 3. LANGGUNO-AN
 4. MEDANG – nga mao na kini ang gikuhaan ug tubig sa
  Barangay.

Niadtong tuig 1930 nahi-abot si Agustin Doneza ug naminyo ni ngadto kang SINARAN KAWAYAN nga lumad nga taga dinhi. Si Doneza ang nagdumala niadtong panahona gikan sa Kanapolo ngadto sa Bala ug sa Tacul. Siya ang tinamod sa mga lumad tungod sa iyang gihuptan nga gamy nga kaisug.
Tuig 1951 gibulag ang Kanapolo sa Bala ug Tacul ug gi-appoint si Doneza isip Barrio Lieutenant ni Mayor Iligan sa Bansalan. Tuig 1963 gipulihan si Doneza ni Maximo Belarmino nga gitawag ug Capitan. Sa pagkamatay ni Capitan Belarmino napuli si Tomas Gataber nga mao ang number one nga kagawad niadtong panahona. Ug dinhi gisaulog ang ARAW NG KANAPOLO sa matag pitsa 15 sa Mayo.

Pag-abot sa laing election nahipuli si Capitan Agustin Limosnero Sr. ug hangtud karong tuiga ang Barangay Kanapolo gidumala ubos ni Barangay Captain Agustin G. Limosnero Sr. Ug dinhi natapos ang kasaysayan sa Barangay Kanapolo ubos sa pagsulat ni Teodulfo Abrea, ubos usab sa pagbatbat ni kanhi Kagawad Ignacio Mandiala nga natawo niadtong Marso 29, 1929 sa sabakan sa magtiayong DATU YEYING ug ODOK GOYO.


BARANGAY OFFICIALS


Punong Barangay:
Tammy L. Hiloca

Contact Number:
0906 154 6470

Kagawad:

 1. Ferdinand P. Estremos
 2. Nonito A. Lutang
 3. Aristotle S. Limosnero
 4. Reynaldo C. Alferez
 5. Allen S. Cortez
 6. Alberto C. Devila
 7. Reynaldo R. Corsino

SK President: Ivy S. Cortez
Secretary: Therene P. Cawayan
Treasurer: Corazon L. Gargar