Kining maong pagtagik sa kaasuyan ning maong barangay, giporma sa mga panghunahuna sa mga kara-ang mga lumulopyo ning maong barangay. Apan, dili kalikayan nga adunay kasipyatan sa petsa ug tuig nga nasulat sa kasaysayan tungod, sa pagkadugay na sa maong panahon. Apan gipaningkamotan sa tagsulat ning maong kasaysayan, pinaagi sa pagkuhag lain-laing panghunahuna nga matampo aron masunod ang tinu-od nga kasaysayan ning maong barangay.

Kon atong susihon sa unang panahon, basi sa mga opinion sa mga unang tawo, diin unang lumulopyo ning atong dapit. Kining dapita gipangalan ug COLON BIYA-O, pinulongan nga “BLAAN” tungod kay ang unang namuyo ning maong dapit, mao man ang taong mga kaigso-onan nga mga Natibo. Nga kon atong hubaron sa pinulongan nga CEBUANO, kakognan ug KALYMBANGAN. Diin adtong tungora ang unang namuyo niining maong dapit ang pamilyang SAMBONG ug MACATUBAK, diin ang ilang giila nga maoy namuna-an ning maong dapit isip Tenyente del Barrio, mao si LAKINA MANIB, niadtong tuig 1950.

Kining maong dapit diin nasakop sa lungsod sa BANSALAN. Ug ang kauban nga namunu-an ni Tenyente Lakina Manib, mao sila si Konsehal Calampitan Cansing, Calampitan Betallanos, Marcelo Alili ug Maurecio Meode. Usa ka higayon niana, adunay niabot nga wala damha nga kinaiyahang katalagman, mibuhagay ang makusog nga buhawi tungod sa makusog nga ulan nga maoy hinungdan sa pagkatumpag sa bukid nga naka Landslide sa mga kakahuyan nga maoy hinungdan sa nakapa-ali sa sapa. Ug diin adunay nahimong usa ka daong LINAW, ug tungod kay lagi, ang unang namunu-an ning maong dapit ato nang kaigsoonang NITIBO nga mao sila Tenyente del Barrio Lakina Manib, ilang gi tawag kining dapitag “GLAMANG” pinulongan nga BLAAN nga kon atong hubaron sa Cenebuhano ang pulong “GLAMANG”, usa ka dakong LINAW.

Ug tungod kay nanglabay naman ang mga katuigan aduna nay daghang mga katawhan nga namuyo ning dapit. Ug tungod kay nakita ni Tenyente del Barrio Lakina Manib, nga adunay tawo nga may katakos nga mudumala ning maong dapit, iyang gihatag ni Mr. Maurecio Meode ang pagdumala isip Tenyente del Barrio niadtong tuig 1962. Ug ang iyang kauban nga namunu-an sila si Calampitan Cansing, Furtunato Guarin, Lorenzo Tañeza ug Marcelo Alili, Jesus Parol, Honorato Guarin, Lorenzo Tañeza ug Torio Nabigo.

Didto niadtong tungora nagsugod na ug kadaghan ang namuyo ning maong barangay. Gani, adunay panagsagol sa tribu nga namuyo dinhi nga mao ang mga “BLAAN” ug mga Cebuano. Ug niabot na usab ang usa ka Election niadtong tuig 1968, diin si Mr. Maurecio Meode wala na modagan pagka Barangay Captain diin ang nahimong midaug pagka Barangay Captain mao si Capt. Clemente Barote. Ug niadtong tungora nagsugod ang tabang nga gihatag sa gobyerno ning maong barangay, kay mao kadtong panahuna maoy pagtukod sa atong kanhing Market Building.

Tungod adunay nay eskwelahan ang nakahatag sa improba napalapad pa ang area ning maong barangay, tungod kay ang “RANSO” diin nasakop sa Matanao nakuha-an pa man gyud sa Magsaysay. Ug sa wala lang usab damha ni-abot na usab ang usa ka pinili-ay niadtong tuig 1989 diin ang nahimong Chairman sa barangay mao si Mr. Macario Guinang, uban sa iyang mga Kag. Federico Cansing, Santos Manlangit, Peregrina albaran, Benito Cansing ug Ruben Malasugue. Sama sa gihapon adunay kalambu-an nga nahatag sa Gobyerno ning barangay. Tungod adtong tungora atong naangkon ang MULTI-PURPOSE PAVEMENT. Ug atong nabatunan na usab ang eskwelahan nga ELEMENTARYA. Ug pag-abot sa tuig 1994, niabot nasad ang laing pinili-ay nga sa gihapon si Macario Guinang ang napiling Barangay Captain, uban sa iyang mga kagawad nga mao sila Kag. Esmeraldo Salutan, Kag. Ronnie Tamay, Federico Cansing, Jesus Canoy, Wilfredo Salip, Peregrina Albaran ug Kag. Paciano Cansing. Tungod kay ang maong barangay aduna namay insaktong gidugayon nga naglungtad, nakabaton na usab kini ug BARANGAY HALL, ubos sa paningkamot sa mga Barangay Opisyal pinangulohan ni Captain Macario. Ug dili lang Barangay Hall, atong nabatonan usab ang atong tubig, nga karon atong ginganlan ug “GLAWAS”.

Tungod kay aduna tay bala-od nga gisubay nga matag tulo (3) ka tuig adunay pinili-ay nga nahitabo, niadtong tuig 1997, nahimong midaug si Captain Jesus Canoy, uban sa iyang mga Kag. Nga mao sila si Kag. Ronnie Tamay, Arnulfo Malagante, Paciano Cansing, Peregrina Albaran, Alicia Mondejar, Benito Cansing ug Kag. Esmeraldo Salutan, ug tungod kay daghan ahensya sa gobyerno nga maduolan atong nabatunan ang atong “BARANGAY SITE” ubos sa tabang ni Governor Rogelio E. Llanos, kantidad ONE HUNDRED THOUSAND PESOS (P100,000.00). Sa gihapon nianang maong termino sa mga Barangay Officials ning maong barangay pinangulohan ni Captain Jesus Canoy atong nabatunan usab ang atong dugay nang gipangandoy nga ELECTRIFICATION. Ubos sa tabang ni Congressman Douglas Ra. Cagas, Congressman 1st District sa Davao del Sur, sa kantidad ga (1.8 million) ug dipa gyud igo, atong nabatunan ang atong bag-ong MARKET BUILDING, ubos sa tabang sa atong bu-otang Mayor, Arthur D. Davin.

Ug ni-abot na usab ang pinili-ay sa barangay tungod kay wala may niparang sa atong Barangay Captain siya gihapon ang namunu-an isip Barangay Captain siya uban sa iyang mga Kag. Kag. Esmeraldo Salutan, Kag. Alicia Mondejar, Ronnie Tamay, Arnulfo Malagante, Paciano Cansing, Rebecca Peñaranda ug Kag. Benito Cansing. Ug sa gihapon nagpadayon ang tabang sa atong barangay sama sa ato-ang Barangay Concreting nga ginatagad sa atong bu-otang Congressman Douglas Ra. Cagas nagkantidad ug SIX HUNDRED THOUSAND PESOS (P600,000.00). Ug lain nga atong natagamtaman nga kaayohan, gikan sa atong National government mao ang atong Tulay nga Pangulo nga dili pa gyod bag-o nahuman. Ug ang uban pa nga kalihukan kini nagpadayon pa duyog sa pagligid sa panahon.


BARANGAY OFFICIALS


Punong Barangay:
Jesus L. Canoy

Contact Number:
0955 546 8664

Kagawad:

  1. Ryan Neil P. Canoy
  2. Lito M. Salda
  3. Alberto T. Manaytay
  4. Minda J. Lopez
  5. Rebecca C. Peñaranda
  6. Federico M. Diamban
  7. Alicia A. Mondejar

SK President : Ivony C. Tamay
Secretary : Beverly C. Alcoser
Treasurer : Riches L. Cansing