Sa unang panahon nga nilabay ang Blaan maoy usa mga lumad dinhi sa maong lugar, ang among lugar guinganlan kini nila ug Glumay, tungod sa kadaghang kahoy nga baliti. Neadtong panahuna, nag appoint ang mga netivo ug usa ka sub. Teniente nga guingalan ug si Mr. Teborcio Foster. Sa tuig 1953 guihimong Regular setio ang maong lugar sa Barrio sa Blocon ug ang nahimo na usab nga setio teniente mao si Mr. Flaviano Batallones hangtud sa tuig 1958. ug guisondan pa kini ni Mr. Flaviano Adlawan, Gaudencio Cabilla, in 1959 to 1960. Si Mr. Flaviano Adlawan ang nahimong sub. Teniente para sa mga cebuano ug si Mr. Capion Daliwa sub. Nahimong sub. Teniente sa mga Blaan in 1961 to 1962, Si Mr. Feleciano Raboy na-usab ang sub. Teniente sa mga cebuano, ug si Mr. Capion Daliwa sa mga BLaan ug si Mr. Vectorio Rubin sub. Teniente for new Dalaguit ug sa iyang mga Bo. Councilors:

 • Mr. Flaviano Adlawan
 • Mr. Orencio Villaber
 • Mr. Gaudencio Cabila
 • Mr. Juanito Cadot-dot
 • Mrs. Remedios Villaber, Treasurer
 • Mr. Aurelio Las Piñas, Secretary

Sa tuig 1963 to 1966 aduna na usab nga piniliay sa maing opisyal nagpabilin guihapon si Mr. Feleciano Reboy nga usa ka bo. Teniente kay walay kalaban. Ug ang napili ang councilor sila si Mr. Flaviano Adlawan, Mr. Premetivo Mirafuentes, Mr. Caption Daliwa, Mr. Gaudencio Cabila, Mr. Vectorio Cadot-dot ug Mr. Dionesio Alonzo, ug sa duha ka tinudlo nga si Mrs. Mercuria R. Diez Bo. Treas. Ug Mr. Quirio Suzon Bo. sec. ug ang maong ligar walay luna para sa school site o Barrio site,pinaagi sa katawhan og opesyalis sila nag amot-amot ug para ipalit ug luna ug diha ilang nakab-ot ang ilang guipangandoy ug diha ila usab nga guitukoran ug school building pinaagi sa ilang hiniusang kusog sama sa pag gabas ug kahoy pag panday og pag amot-amot ug tagsa ka pleygo nga zinc matag membro sa barrio ug diha usab sila nag provide first public school teacher ug ang si Mr. Sofronio Gonzales, in 1967 maoy tuig nga na create ang maong setio ngadto sa usa ka Barangay Dalumay nga gisakop nasa atong l ungsod sa Magsaysay Davao del Sur. Ug sa maong tuig guihimo usab ang barrio election ang nahimong mananog mao si Mr. Feleciano Raboy bilang usa ka barrio Captain uban sa iyang mga Bo. councilor sila si Capion Daliwa, Flaviano Adlawan, Premetivo Mirafuentes, Gaudencio Cabila, Deonesio Alonzo, Vectorio Cadot-dot ug sa duha nga appointed si Mrs. Mercuria Dies Bo. treas. Mr. Quirino Suzon Bo. sec.

Sa tuig 1971 to 1973 ang nahimo nga usab Barangay Capt. Mao si Antonio Cervantes ug sa iayang Bo. councilor: Feleciano Raboy, Premetivo Mirafuentes, fedila Dolor, Gaudencio Cabila, Deonesio Alonzo, Necanor Benavente ug Bo. teras. Mercurcia Diez ug Quirino Suzon Bo. sec. in 1974 Brgy. Capt. Antonio Gervantes me resign sa iyang position napuli si Mr. Feliciano Raboy pagka capitan to 1975.ug dihang me resign usab si Mr. capitan Feleciano Raboy in 1975 si Mr. Premetivo Mirafuentes na usab ang nahimong Bo. capitan hangtud sa tuig 1986 sa dihang guisiquester siya ni pres. Corazon Aquino nga mao nay Phil. Pres. Sa atong nasod. Ug guipulihan ni Mr. Remeo Villaber bilang appointed Punong
Barangay in 1986 to 1989 adunay colegian election nga gipanaog sa Presidente sa Pilipinas ug nahimong Barangay Chairman si Mr. Henry Canoy uban sa iyang Barangay Kag. Si Norma Revira, Florentino Dolor Jr. Ardiano Alonzo, Rodolfo Millan, Erlinda Casimero, Porferio Returbar ug sa duha nga appointed Letecian Lugo Brgy. Sec. & Evangeline Carin Brgy. Treas. Sa tuig 1994 aduna na usab Brgy. Election ang nahimong mananaog si Florentino V. Dolor Jr. Bgry. Captain uban sa iyang elected nga Brgy. Kag. Mr. Porferio Returbar, Lucita Tunido, Maximo Carin, Ardiano Alonzo, Francisco Carceno, Rotelio Rivera, Presentacion Millan. Sk Chairman Rodeniel Casimero and two appointed Brgy. Official sec. Elvie Cresencio & treas. Evangeline Carin in 1997 aduna na usab Brgy. Election ang nahimong mananog si Brgy. Capt. Floretino Dolor Jr. u gang iyang Brgy. Kag. Sila si Dahlia Dolor, Maximo Carin, Totelio Rivera, Eduardo Redoblado, Edgardo Mirafuentes, Allan Mirafuentes, Julio Paradillo Jr. ug appointed sec. Elvie Cresencio Brgy. Treas. EvangelineCarin. Sa tuig 2002 may Election na uasb ug ang midaog sa pagka Brgy. Capt. Si Capitan Florentino Dolor Jr. lang gihapon u gang iyang mga Brgy. Kag. Sila si Allan Mirafuentes, Eduardo Redoblado, Deodie Labang, Edgardo Mirafuentes. Gloria Diaz, Rotelio Rivera, Vitalinao Diez, Argie Revira Sk Chairman and appointed sec. Mary jane D. Fuentes & treas. Evangeline Carin.


BARANGAY OFFICIALS


Punong Barangay:
Edgardo C. Mirafuentes

Contact Number:

Kagawad:

 1. Jonhny N. Tampus
 2. Nicasio D. Baldon
 3. Bryan O. Rivera
 4. Demetrio A. Lumenario Jr.
 5. Nestor A. Nallada
 6. Maryjane D. Fuentes
 7. Cliford Jay P. Dolon

SK President: Romie B. Salas
Secretary: Rowena C. Bilacoso
Treasurer: Evangeline B. Carin