CONTENTS

  • Pag andam alang sa arkela sa luna sa sementeryo.
  • Mangayo og sertipikasyon alang sa pagmatood nga nabayran na ang mihorasan sa yuta.
  • Pagparehistro sa hayop.
  • Pagbalhin alang sa rehistro sa hayop.
  • Bayad alang sa mihorasan sa yuta.
  • Pagsumada alang sa bayronon sa pagkuha og permit para sa magnegosyo.
  • Paghatag og cedula alang sa indibidwal ug corporasyon.
  • Pagreles og tseke.